فروشگاه هیلتی انکر شیمیایی / چسب هیلتی مدل HIT-HY 200-R V3