دستورالعمل و نحوه استفاده چسب هیلتی کاشت میلگرد و راد تمام رزوه

توسط انکر شیمیایی هیلتی (چسب کاشت)

دانلود دستورالعمل

نحوه استفاده چسب هیلتی کاشت میلگرد و راد تمام رزوه توسط انکر شیمیایی هیلتی

ضوابط ایمنی: قبل از شروع کار با انکر شیمیایی، اطلاعات ایمنی مربوط به ماده شیمیایی (MSDS) را مطالعه نمائید. استفاده از عینک ایمنی، دستکش و لباس کار ضروری است.

1 : سوراخکاری

سوراخکاری توسط مته و دریل ضربه ای:

 • سایز مته ی مناسب را طبق اطلاعات انکر شیمیایی انتخاب کنید.
 • عمق کاشت بر اساس نظر طراح پروژه و نفرات فنی محاسبه می شود.
 • سایز مته نباید بزرگتر و یا کوچکتر از سایز مته موجود در جداول انکر شیمیایی باشد.

عمق کاشت برای چسب کاشت هیلتی

سوراخکاری توسط مته های توخالی و دریل ضربه ای:

 1. ضوابط سوراخکاری با مته های توخالی و مته های معمولی یکسان است.
 2. در صورت استفاده از سیستم مته های توخالی به همراه جاروبرقی، نیازی به تمیزکاری حفره پس از سوراخکاری نیست.

2 : تمیزکاری

تمیزکاری دستی حفره:

مناسب برای حفره هایی با قطر کمتر و مساوی با ۲۰ میلی متر

 • مناسب برای عمق کاشت های کمتر از ۱۰ برابر قطر میلگرد
 • ۴ بار پمپ دستی از انتهای حفره تا ابتدای آن
 • ۴ بار تمیزکاری حفره با فرچه سیمی هم سایز حفره از انتها به ابتدا
 • ۴ بار پمپ دستی از انتهای حفره تا ابتدای آن

تمیزکاری دستی حفره برای کاشت میلگرد با چسب هیلتی

تمیزکاری با پمپ باد حفره:

مناسب برای تمامی حفره ها و عمق کاشت های کمتر از ۲۰ برابر قطر میلگرد

 • ۲ بار پمپ باد با فشار ۶ Bar / ۹۰ Psi از انتهای حفره تا ابتدای آن
 • ۲ بار تمیزکاری حفره با فرچه سیمی هم سایز حفره از انتها به ابتدا
 • ۲ بار پمپ باد با فشار ۶ Bar / ۹۰ Psi از انتهای حفره تا ابتدای آن

 تمیزکاری حفره با پمپ باد برای چسب کاشت هیلتی

3 : آماده سازی قبل از تزریق انکر شیمیایی

 • انکر شیمیایی را درون غلاف نگه دارنده مناسب قرار دهید.
 • در کارتریج های ۳۳۰ میلی لیتری ۲ پالس ابتدایی انکر شیمیایی دور ریخته شود.
 • در کارتریج های ۵۰۰ میلی لیتری ۳ پالس ابتدایی انکر شیمیایی دور ریخته شود.
 • در صورتی که دمای محیط کمتر از ۵ درجه سانتیگراد است، ۴ پالس ابتدایی دور ریخته شود.

آماده سازی قبل از تزریق چسب کاشت هیلتی

4: روش تزریق

روش تزریق انکر شیمیایی برای سوراخ های با عمق کمتر و مساوی از ۲۵ سانتی متر

 • تزریق را از انتهای سوراخ آغاز کنید و به مرور دست خود را عقب بیاورید.
 • فرایند تزریق باید به گونه ای باشد که از ایجاد حباب در انکر شیمیایی موجود در حفره جلوگیری شود.

روش تزریق چسب کاشت هیلتی

روش تزریق انکر شیمیایی برای سوراخ های با عمق بیشتر از ۲۵ سانتی متر

 • استفاده از قطعه ی از بین برنده ی حباب هوا (Piston plug) مطابق با سایز سوراخ ضروری است.
 • تزریق را از انتهای سوراخ آغاز کنید و به مرور دست خود را عقب بیاورید.
 • فرایند تزریق باید به گونه ای باشد که از ایجاد حباب در انکر شیمیایی موجود در حفره جلوگیری شود.

تزریق چسب کاشت هیلتی

روش تزریق انکر شیمیایی برای نصب های زیر سقفی و سوراخ های با عمق بیشتر از ۲۵ سانتی متر

 • استفاده از قطعه ی از بین برنده ی حباب هوا (Piston plug) مطابق با سایز سوراخ ضروری است.
 • تزریق را از انتهای سوراخ آغاز کنید و به مرور دست خود را عقب بیاورید.
 • فرایند تزریق باید به گونه ای باشد که از ایجاد حباب در انکر شیمیایی موجود در حفره جلوگیری شود.

تزریق چسب کاشت هیلتی برای نصب های زیر سقف

5: نصب میلگرد

نصب میلگرد یا راد تمام رزوه

 • مدت زمان گیرش اولیه انکر شیمیایی را طبق اطلاعات فنی آن و بر اساس دمای بتن در هنگام نصب استخراج کنید.
 • تا زمان رسیدن به گیرش اولیه می توانید جانمایی و تنظیمات راستای میلگرد نصب شده را تغییر دهید.
 • پس از رسیدن به زمان گیرش اولیه از هرگونه تغییر و یا ضربه زدن به میلگرد کاشته شده خودداری کنید.

نصب میلگرد یا راد تمام رزوه با چسب هیلتی

نصب میلگرد یا راد تمام رزوه (زیر سقفی)

 • پس از نصب اولیه تا زمان رسیدن به زمان گیرش اولیه می بایست از دو عدد گوه ی چوبی یا پلاستیکی برای نگه داشت میلگرد زیر سقف استفاده نمود.

نصب میلگرد یا راد تمام رزوه زیر سقفی با چسب هیلتی

6 : بارگذاری انکر و نصب پلیت

 • پس از رسیدن به زمان گیرش نهائی می توانید پلیت خود را نصب نموده و میلگرد کاشته شده و یا راد تمام رزوه را بارگذاری نمائید.
 • توجه به گشتاور پیچشی حداکثر نصب، مطابق دفترچه فنی انکر شیمیایی ضروری است.بارگذاری چسب هیلتی و نصب پلیت