استفاده از محصولات هیلتی

آموزش های ما را دنبال کنید

یک کارگر یا استاد کار بخش زیادی از روز را به کار کردن با ابزارها سپری می کند. استفاده نادرست از هر ابزاری می تواند منجر به صدمات جانی یا خراب شدن زودهنگام ابزار گردد و در نتیجه بهره وری را کاهش دهد. ما بعد از فروش ابزارهای هیلتی همچنان در کنارتان هستیم تا سریع تر، ساده تر و ایمن تر با آن ها کار کنید. ویدیو هایی که در این قسمت با شما به اشتراک می گذاریم بخشی از آموزش های ماست. شما می توانید درخواست دهید گروه اجراییتان در محل کارگاه آموزش ببینند و گواهینامه مهارت دریافت کنند.

قبل و بعد از کار با میخکوب GX 3 هیلتی

                                                    مشاهده >

برطرف کردن گیر میخکوب GX 3 هیلتی

                                                    به زودی >