انتخاب انکربولت های مکانیکی

آرامش خاطر از اینجا شروع می شود

چالش ها و ترجیحات شما هرچه باشد، ما می خواهیم راه های بیشتری را برای رفع نیازهای شما ارائه دهیم.

اگر انکربولت ایده آل خود را مشاهده نمی کنید، کافی است اجازه دهید تیم مهندسی هیلتی، شما را به راهکاری مناسب برساند.

انتخاب انکرهای شیمیایی

انتخابی مطمئن با چسبندگی فوق العاده

در سازه های بتنی موارد کمی وجود دارد که از انتخاب انکر شیمیایی مناسب، مهمتر باشد به خصوص در مواردی که عملکرد، مقرون به صرفه بودن و بهره وری هر سه در کنار هم مشهود باشد.

مهندسان هیلتی برای درک بهتر شما از گزینه های موجود و انتخاب بهترین ترکیب از محصولات جدولی چند سطحی تهیه کرده اند.

گزینه های پیش رو را بر اساس شرایط بتن پایه، عملکردهای مورد نیاز، نوع انکر، نوع تمیزکاری حفره، استانداردهای صنعت ساختمان و تأییدیه های معتبر بین المللی ارزیابی کنید.

جدول انتخاب انکر هیلتی

برای ارزیابی فنی گروه انکرها پیشنهاد می شود از خدمات رایگان مهندسی ما استفاده نمایید تا اطلاعات جداول را جهت تطبیق با شرایط اجرایی پروژه ی شما مورد بررسی قرار دهیم.