انتخاب انکربولت های مکانیکی

آرامش خاطر از اینجا شروع می شود

چالش ها و ترجیحات شما هرچه باشد، ما می خواهیم راه های بیشتری را برای رفع نیازهای شما ارائه دهیم.

اگر انکربولت ایده آل خود را مشاهده نمی کنید، کافي است اجازه دهید تيم مهندسي هيلتي، شما را به راهکاري مناسب برساند.

انتخاب انکرهای شیمیایی

انتخابی مطمئن با چسبندگی فوق العاده

در سازه هاي بتني موارد کمي وجود دارد که از انتخاب انکر شيميايي مناسب، مهمتر باشد به خصوص در مواردي که عملکرد، مقرون به صرفه بودن و بهره وري هر سه در کنار هم مشهود باشد.

مهندسان هيلتي براي درک بهتر شما از گزينه هاي موجود و انتخاب بهترين ترکیب از محصولات جدولي چند سطحي تهيه کرده اند.

گزينه هاي پيش رو را بر اساس شرايط بتن پايه، عملکردهای مورد نياز، نوع انکر، نوع تميزکاري حفره، استانداردهاي صنعت ساختمان و تأييديه هاي معتبر بين المللي ارزيابي کنيد.

جدول انتخاب انکر هیلتی

برای ارزیابی فنی گروه انکرها پیشنهاد می شود از خدمات رایگان مهندسی ما استفاده نمایید تا اطلاعات جداول را جهت تطبیق با شرایط اجرایی پروژه ی شما مورد بررسی قرار دهیم.