فروشگاه های رسمی هیلتی در ایران

با حرفه‌ای‌ها مشورت کنید

فروشگاه‌های رسمی هیلتی در ایران

بازدید از کلکسیون تولیدات هیلتی، انتخاب را برای شما آسان می‌سازد. تمرکز ما مطابق با نیازهای شماست. با نگاه به مجموعه‌ای از کالا و متعلقات موجود در مراکز هیلتی می توانید خیلی سریع و راحت نیاز خود را تامین کنید. بر اساس نیازهای شما کارشناسان مادوی، کالا و یا راه حل‌های مناسب را به شما پیشنهاد می‌دهند. آخرین نوآوری‌ها و خدمات را متناسب با کاربردهای علمی خواهید یافت.

خودتان تجربه کنید

آزمایش عملی تاییدی است بر مشخصات فنی، تجربه عملی کارآیی و راحتی کار با تولیدات هیلتی در فروشگاه‌های ما امکان‌پذیر است.

مرکزی برای پذیرش و تعمیر ابزارهای هیلتی شما

ابزارهای هیلتی که به سرویس و تعمیر دوره‌ای نیاز داشته باشند، در این مراکز پذیرش شده و پس از اتمام کار می‌توانید در همان محل آن را دریافت کنید.

آدرس فروشگاه ها