عضو خبرنامه هیلتی شوید

اطلاع از محصولات، رویدادها و اخبار جدید صنعت ساخت

با عضویت در خبرنامه هیلتی، دعوتنامه رویدادها و وبینارهای مادوی را دریافت کنید و از جدیدترین محصولات و فناوری های هیلتی مطلع شوید.

خبرنامه ما شامل اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات هیلتی، رویدادها، پیشنهادات، راه حل های نوآورانه و وبینارها می باشد.

عضویت در خبرنامه به منزله ی تایید شما برای دریافت ایمیل های ماست. هر وقت خواستید می توانید اشتراکتان را لغو کنید.