دستورالعمل نصب انکرهای هیلتی

چرا نصب صحیح انکر مهم است؟

به نظر می رسد بسیاری از افراد در هنگام استفاده از انکر مکانیکی و شیمیایی بیشتر به کیفیت خود انکر توجه می کنند تا نحوه ی صحیح نصب آن ها اما نکته ی مهم این است که نصب صحیح انکرهای مکانیکی و شیمیایی به همان اندازه مهم است که کیفیت و باربری آن ها اهمیت دارد. به همین دلیل شرکت مادوی نماینده انحصاری هیلتی دستورالعمل کاملی از نحوه ی صحیح انکرها آماده نموده است تا مخاطبان بتوانند علاوه بر برخورداری از محصولی با کیفیت، نحوه ی صحیح نصب آن و مراحل بارگذاری را نیز طبق مدارک فنی انکرها در اختیار داشته باشند.

دستورالعمل نصب انکرهای مکانیکی هیلتی

دستورالعمل نصب انکرهای مکانیکی

مشاهده >