هزینه های پیدا و پنهان ناشی از خرابی ابزار و نقش خدمات پس از فروش در مدیریت آن (تعمیرگاه هیلتی)

آنچه برای خرید اولیه ابزارهای خود پرداخت می کنید معمولاً فقط آغاز کار است. زیرا استفاده از ابزارآلات در طول زمان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم زیادی همراه خواهد داشت. ممکن است هنگام تصمیم گیری برای انتخاب و خرید یک ابزار هزینه های تعمیر و نگهداری  و مدت زمانی که بابت تعمیر یک ابزار از دست می رود نادیده گرفته شود. برای محاسبه هزینه واقعی که برای یک ابزار پرداخت می کنید باید هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را نیز در نظر بگیرید.

قیمت خرید ابزار فقط نوک کوه یخ است. هزینه های تعمیر، مدت زمان تعمیر بیش از حد، هزینه های آسیب ناشی از استفاده قطعات غیر اصل و غیر استاندارد در فرآیند تعمیر ابزار، تعمیرکار غیرماهر  و مهارت ناکافی کاربر در استفاده از ابزار، مهم ترین هزینه های پنهان خرید شما هستند.

شرکت مادوی با پیشرو بودن در خدمات پس از فروش (تعمیرگاه هیلتی)، پشتیبان مشتریان و حافظ  تداوم کیفیت ابزار آلات هیلتی است. پیش از انتخاب محصول با مشاوره فنی و پس از خرید با آموزش های کاربردی و خدمات پس از فروش در کنارتان هستیم. ما پشتیبان شما برای مدیریت هر چه بهتر هزینه ها و چالش های مستقیم و غیرمستقیم در پروژه ها ساختمانی و تولیدی شما هستیم.

آشنایی با خدمات پس از فروش، انواع گارانتی و بازدید مجازی از تعمیرگاه >

مراکز پذیرش تعمیرگاه >

تداوم کیفیت و دقت با محصولات هیلتی و خدمات شرکت مادوی