اهداف و ارزش های هیلتی و مادوی

به عنوان شركتی پيشتاز در ارائه خدمات و عرضه محصولات برتر در زمينه ابزارآلات الکتريکی و تجهيزات نصب ساختمانی، همواره ياري کننده مشاوران و پيمانكاران ساختمانی و تأسيساتی در سراسر ايران باشيم. برای دستيابی به چنين هدفی از اصول كلی ذيل پيروی می کنيم:

1)  جلب نظر مشتری

از اهداف و ارزش های هیلتی و مادوی است که با حمايت از مشتريان در راستای انجام كارها، حل مشكلات و صرفه‌جوئی در زمان و هزينه آنها از طريق ارائه محصولات با كيفيت برتر و خدمات حرفه‌ای انجام پذير است.

2)  تثبيت در جايگاه ممتاز

اين امر با عرضه محصولاتی با کيفيت برتر، ارائه خدمات فراتر و متمايز و همچنين فروش بر اساس ارتباط مستقيم با مشتری، انجام می شود

ارزش‌های محوری كار ما:

1)  تعهد و صداقت

همه روابط و فعاليت های شركت ما براساس تعهد، صداقت، وجدان حرفه‌ای، اعتماد، تعامل و احترام به ديگران پايه ريزی شده است.

2)  باور به فعاليت گروهی

سرمايه اصلی و اهداف و ارزش های هیلتی و مادوی، همكاران ما هستند كه طبق ضوابطی مشخص انتخاب شده و تحت آموزش های لازم و فراگير قرار گرفته اند. ما با باور به اصل مشارکت، همکاران را در تبيين خط مشی و تصميم‌گيری ها سهيم می کينم و تاثيرات آن را در رشد و ترقی شرکت مادوی و همکاران شاهد هستيم.

3)  آينده فعالیت ما

از آنجا كه رشدی متعادل و تثبيت موقعيت در عرضه محصولاتی با كيفيت ممتاز و ارائه خدمات حرفه‌ای و متمايز نتيجه تلاشی پیگير و بی‌وقفه است، ما تعهد می‌کنيم تمامی امکانات و توان خود را برای استفاده از آموزه های جديد به کار بنديم تا بتوانيم رضايت هر چه بيشتر مشتريان را جلب کنيم.