ارائه خدمات فنی به مشاوران و طراحان

ما فراتر از یک تامین کننده هستیم

در عمل ما همکار شما در ارائه پیشنهادهای فنی بوده و قصد داریم فرایند طراحی شما را ساده ترنماییم. به همین دلیل است که ما خدمات پشتیبانی فنی مهندسان و معماران را در زمینه های مختلف مهندسی ارائه داده و مهندسان را در ارزیابی و انتخاب محصولات هیلتی کمک می کنیم.

مهندسان و متخصصان فنی باتجربه هیلتی دست به دست همکاران شما می دهند تا با مشاوره و آموزش راه حل های طراحی برای کاربردهای منحصر به فرد سازه ای یا غیر سازه ای شما را یاری نمایند.

نوشتن شرح فهرست و یا تهیه ی اسناد در کارهای مربوط به تکنولوژی های هیلتی می تواند سخت باشد اما در این زمینه در کنار شما هستیم تا مستندات را سریعتر و آسان تر تهیه کنید.

ما آمادگی کامل داریم با ارائه خدمات فنی به مشاوران و طراحان در فرایند طراحی به شما کمک کنیم. در زمینه ی طراحی انکرها، هیلتی می تواند با مشخص کردن مشخصات، دستورالعمل های اجرایی و یا جزئیات طراح در کاربردهای متنوع به شما کمک کند.

فرم پیشنهاد فنی انکر

فرم پیشنهاد فنی انکر شیمیایی در کاشت آرماتور