ما فراتر از یک تامین کننده هستیم

ارائه خدمات فنی به مشاوران و طراحان

در عمل ما همکار شما در ارائه پيشنهادهاي فني بوده و قصد داريم فرايند طراحي شما را ساده ترنماييم. به همين دليل است که ما خدمات پشتيباني فني مهندسان و معماران را در زمينه هاي مختلف مهندسي ارائه داده و مهندسان را در ارزيابي و انتخاب محصولات هيلتي کمک مي کنيم.

مهندسان و متخصصان فنی باتجربه هیلتی دست به دست همکاران شما مي دهند تا با مشاوره و آموزش راه حل های طراحی برای کاربردهای منحصر به فرد سازه اي یا غیر سازه اي شما را ياري نمايند.

نوشتن شرح فهرست و يا تهيه ي اسناد در کارهاي مربوط به تکنولوژي هاي هيلتي مي تواند سخت باشد اما در اين زمينه در کنار شما هستيم تا مستندات را سريعتر و آسان تر تهيه کنيد.

ما آمادگي کامل داريم در فرايند طراحي به شما کمک کنيم. در زمينه ي طراحي انکرها، هيلتي مي تواند با مشخص کردن مشخصات، دستورالعمل هاي اجرايي و يا جزئيات طراح در کاربردهاي متنوع به شما کمک کند.