آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور

آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور از طریق برنامه پیمانکاران تخصصی و معتبر هیلتی

شرکت هیلتی پیمانکاران حرفه ای کاشت آرماتور و نصب انکر را آموزش می دهد تا از تمام محصولات و تکنولوژی های هیلتی که با تمام آیین نامه ها و استانداردهای روز کشور مطابقت دارد استفاده کنند و این مساله خبر خوبی برای جامعه مهندسی کشور است که همیشه عدم اجرای صحیح محصولات هیلتی برایشان چالشی بزرگ بوده است.

از طریق این برنامه (آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور) شما می توانید کار خود را به متخصصانی بسپارید که در نمایندگی هیلتی آموزش دیده اند و در مورد کاشت صحیح و اصولی آرماتور و نصب انکر، آگاهی دارند.

این برنامه برای اولین بار توسط شرکت مادوی نماینده انحصاری هیلتی در ایران به استناد بند ۹-۱۸-۹-۱ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۹۹) و با هدف ارتقای سطح دانش مهندسی در این رابطه انجام می شود.

مزایای استفاده از برنامه پیمانکاران متخصص و معتبر برای شما چیست؟

– به کارفرمایان اجازه می دهد تا برای کار کاشت آرماتور و نصب انکر فهرستی از متخصصان آموزش دیده را در اختیار داشته باشند که با جدیدترین تکنولوژی های روز و روش های کاشت آرماتور و نصب انکر آشنا هستند.

– به تیم نظارتی این امکان را می دهد که با اطمینان بیشتری از کاشت آرماتور و نصب انکر نظارت کنند بدون اینکه نگران اجرای ضعیف و خطرات احتمالی بعدی باشند.

– افق جدیدی را پیش روی پیمانکاران این بخش می گذارد تا به صورت تخصصی در این رشته فعالیت کرده و در خط مقدم استفاده از تکنولوژی های روز هیلتی باشند.