آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور

آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور

از طریق برنامه پیمانکاران تخصصی و معتبر هیلتی

شرکت هیلتی پیمانکاران حرفه ای کاشت آرماتور و نصب انکر را آموزش می دهد تا از تمام محصولات و تکنولوژی های هیلتی که با تمام آیین نامه ها و استانداردهای روز کشور مطابقت دارد استفاده کنند و این مساله خبر خوبی برای جامعه مهندسی کشور است که همیشه عدم اجرای صحیح محصولات هیلتی برایشان چالشی بزرگ بوده است.

از طریق این برنامه ( آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور ) شما می توانید کار خود را به متخصصانی بسپارید که در نمایندگی هیلتی آموزش دیده اند و در مورد کاشت صحیح و اصولی آرماتور و نصب انکر، آگاهی دارند.

این برنامه برای اولین بار توسط شرکت مادوی نماینده انحصاری هیلتی در ایران به استناد بند ۹-۱۸-۹-۱ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۹۹) و با هدف ارتقای سطح دانش مهندسی در این رابطه انجام می شود.

مزایای استفاده از برنامه پیمانکاران متخصص و معتبر ( آموزش پیمانکاران اجرایی کاشت آرماتور ) برای شما چیست؟

– به کارفرمایان اجازه می دهد تا برای کار کاشت آرماتور و نصب انکر فهرستی از متخصصان آموزش دیده را در اختیار داشته باشند که با جدیدترین تکنولوژی های روز و روش های کاشت آرماتور و نصب انکر آشنا هستند.

– به تیم نظارتی این امکان را می دهد که با اطمینان بیشتری از کاشت آرماتور و نصب انکر نظارت کنند بدون اینکه نگران اجرای ضعیف و خطرات احتمالی بعدی باشند.

– افق جدیدی را پیش روی پیمانکاران این بخش می گذارد تا به صورت تخصصی در این رشته فعالیت کرده و در خط مقدم استفاده از تکنولوژی های روز هیلتی باشند.