دستورالعمل نصب انکرهای مکانیکی هیلتی

مانند HSV / HSB / HSA / HST3 / HST2

۱ : سوراخکاری

 • سوراخکاري مي بايست توسط مته استاندارد به اندازه عمق کاشت اسمي و به صورت عمود بر سطح بتن انجام شود.
 • جهت اطمينان از عمق کاشت مناسب از عمق سنج بر روي دريل استفاده کنيد.

سوراخکاری برای نصب انکربولت هیلتی

۲ : تمیزکاری

 • جهت نصب درست انکر مي بايست خاک داخل حفره توسط پمپ باد دستي خارج شود.

تمیزکاری برای کاشت انکربولت هیلتی

۳-۱ : نصب انکر به وسیله ی چکش

 • در هنگام ضربه زدن براي نصب انکر نيازي به باز کردن مهره تا انتها نيست. اين کار احتمال ضربه خوردن مهره و خرابي رزوه ها را افزايش مي دهد.

نصب انکر مکانیکی هیلتی به وسیله چکش

۳-۲ : نصب به وسیله ی ابزار نصب HS-SC

 • با استفاده از اين ابزار، ديگر نيازي به چکش زدن نيست و احتمال خرابي رزوه و مهره ها صفر مي شود.
 • استفاده از ابزار نصب در کاهش زمان نصب و کاهش هدر رفت انکرها در اثر نصب اشتباه به شدت موثر است.

کاشت انکر مکانیکی هیلتی توسط ابزار نصب هیلتی

۴ : کنترل چشمی انکر نصب شده

 • در هنگام نصب انکر، واشر انکر بايد کامل بر روي پليت قرار گيردو فاصله اي بين آن ها نباشد.

کنترل چشمی انکر مکانیکی نصب شده هیلتی

۵ : سفت نمودن انکر با گشتاور پیچشی استاندارد

 • استفاده از ترک متر جهت نصب انکر مکانيکي و اعمال گشتاور پيچشي استاندارد ضروري است.
 • سفت کردن انکر توسط آچار تخت به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

 

سفت کردن انکر مکانیکی هیلتی با گشتاور پیچشی استاندارد

 


 

دستورالعمل نصب انکرهای داخل رزوه هیلتی

مانند  HKD / HKV

 

۱ : سوراخکاری

 • سوراخکاري توسط مته با سايز مناسب طبق اطلاعات فني انکر و با عمق استاندارد انجام شود.
 • پيشنهاد مي شود جهت کاهش خطا از مته هاي مخصوص اين انکرها با طول استاندارد استفاده شود.

نصب انکر گلدانی هیلتی

۲ : تمیزکاری

 • جهت نصب درست انکر مي بايست خاک داخل حفره توسط پمپ باد دستي خارج شود.

نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی

۳ : نصب انکر

 • نصب انکر توسط چکش و با عمق استاندارد انجام شود.
 • عدم استفاده از مته ي استاندارد باعث فرورفتگي کمتر یا بیشتر از حد استاندارد انکر مي شود.

نصب انکر مکانیکی هیلتی تئسط چکش و با عمق استاندارد

۴ : استفاده از ابزار نصب مناسب

 • براي نصب صحيح انکر مي بايست از ابزار نصب استاندارد با طول مشخص استفاده شود.
 • استفاده از ميلگرد تراش خورده و يا ابزار نصب هاي ساخته شده در کارگاه باعث عدم نصب صحيح انکر و يا خروج گوه از انتهاي آن خواهد شد.

نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی با ابزار نصب استاندارد هیلتی

۵ : استفاده از ابزار نصب مناسب انکر

 • ابزار نصب انکر به سه صورت دستي، نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک مي باشد.
 • در صورت استفاده از ابزار نصب هاي اتوماتيک، دريل ضربه اي بر روي حالت چکش باشد.

ابزار نصب انکر مکانیکی هیلتی

۶ : نشانه های نصب صحیح انکر

 • در ابزار نصب دستي، نصب صحيح زماني انجام مي شود که علامت + بر روي لبه ي انکر بر اثر ضربه ي ابزار نصب، حک شود.
 • در صورت استفاده از ابزارهاي نصب اتوماتيک مطابق شکل کنترل انجام شود.

نشانه های نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی

۷ : نصب المان یا پلیت به همراه پیچ و واشر مناسب

 • پس از نصب صحيح انکر، در استفاده از پيچ با طول مناسب و بستن پيچ با گشتاور پيچشي استاندارد (مطابق با مشخصات انکر) اطمينان حاصل نمائيد.

نصب المان یا پلیت به همراه پیچ و واشر مناسب