سینا علیزاده

کد پرسنلی: ۱۲۷۳

سمت: سرپرست فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۳۹۴۲۴۷