حسین صالحی

کد پرسنلی: ۱۰۲۴۸

سمت: کارشناس فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۹۳۹۴۸۱۲۶

فروشنده برتر هیلتی در ماه سپتامبر ۲۰۲۱