سیاوش عبدالرحیمی

کد پرسنلی: ۱۰۱۴۷

سمت: کارشناس مهندسی فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۰۸۹۳۴۱۱۰