بهزاد کاویانی

کد پرسنلی: ۱۰۰۶۹

سمت: کارشناس ارشد فروش فروشگاه

محل فعالیت: فروشگاه اصفهان

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۵۵۳۶۲۸