برج های مسکونی و تجاری

 

شرکت مادوی در بخش های مختلف برج بین المللی تهران حضور داشته است که به عنوان شاخص ترین قسمت آن می توان به پروژه مقاوم سازی با همکاری مشترک مرکز تحقیقات هیلتی، دانشگاه تهران و شرکت ایرانیان گنو اشاره نمود.

شرکت مادوی در حال حاضر هم در بخش مقاوم سازی حضوری فعال دارد.

برج میلاد

 

انکربولت ها و سیستم های ضد حریق هیلتی از جمه مواردی بودند که توسط شرکت مادوی و هیلتی در برج میلاد و مرکز همایش ها مورد استفاده قرار گرفت.

خدمات مهندسی، پیشنهادهای فنی، خدمات پس از فروش و آموزش کارگاهی استفاده از محصولات هیلتی بخشی از نقش شرکت مادوی در این پروژه می باشد.

سدها و نیروگاه ها

 

سدها و نیروگاه ها در زمره پروژه هایی می باشند که تیم مادوی در آن ها نقش فعالی را ایفا می نماید. پروژه هایی همچون سدها و نیروگاه های کارون، کرخه، گتوند و نیروگاه های دیگر همچون بوشهر، آبادان، دماوند و … محصولات و خدمات متعددی در این پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است.