ارسال رزومه

جنسیت*
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 1 GB.
آیا کار کردن در شهر های دیگر برای شما مقدور است؟*