دستورالعمل و روش نصب انکر بولت مکانیکی هیلتی

مانند HSV / HSB / HSA / HST3 / HST2

دانلود دستورالعمل

1 : سوراخکاری

 • سوراخکاری می بایست توسط مته استاندارد به اندازه عمق کاشت اسمی و به صورت عمود بر سطح بتن انجام شود.
 • جهت اطمینان از عمق کاشت مناسب از عمق سنج بر روی دریل استفاده کنید.

سوراخکاری برای نصب انکربولت هیلتی

2 : تمیزکاری

 • جهت نصب درست انکر می بایست خاک داخل حفره توسط پمپ باد دستی خارج شود.

تمیزکاری برای کاشت انکربولت هیلتی

3-1 : روش نصب انکر بولت مکانیکی به وسیله ی چکش

 • در هنگام ضربه زدن برای نصب انکر نیازی به باز کردن مهره تا انتها نیست. این کار احتمال ضربه خوردن مهره و خرابی رزوه ها را افزایش می دهد.

نصب انکر مکانیکی هیلتی به وسیله چکش

3-2 : نصب به وسیله ی ابزار نصب HS-SC

 • با استفاده از این ابزار، دیگر نیازی به چکش زدن نیست و احتمال خرابی رزوه و مهره ها صفر می شود.
 • استفاده از ابزار نصب در کاهش زمان نصب و کاهش هدر رفت انکرها در اثر نصب اشتباه به شدت موثر است.

کاشت انکر مکانیکی هیلتی توسط ابزار نصب هیلتی

4 : کنترل چشمی انکر نصب شده

 • در هنگام نصب انکر، واشر انکر باید کامل بر روی پلیت قرار گیردو فاصله ای بین آن ها نباشد.

کنترل چشمی انکر مکانیکی نصب شده هیلتی

5 : سفت نمودن انکر با گشتاور پیچشی استاندارد

 • استفاده از ترک متر جهت نصب انکر مکانیکی و اعمال گشتاور پیچشی استاندارد ضروری است.
 • سفت کردن انکر توسط آچار تخت به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

سفت کردن انکر مکانیکی هیلتی با گشتاور پیچشی استاندارد


دستورالعمل نصب انکرهای داخل رزوه هیلتی

مانند HKD / HKV

1 : سوراخکاری

 • سوراخکاری توسط مته با سایز مناسب طبق اطلاعات فنی انکر و با عمق استاندارد انجام شود.
 • پیشنهاد می شود جهت کاهش خطا از مته های مخصوص این انکرها با طول استاندارد استفاده شود.

نصب انکر گلدانی هیلتی

2 : تمیزکاری

 • جهت نصب درست انکر می بایست خاک داخل حفره توسط پمپ باد دستی خارج شود.

نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی

3 : نصب انکر

 • نصب انکر توسط چکش و با عمق استاندارد انجام شود.
 • عدم استفاده از مته ی استاندارد باعث فرورفتگی کمتر یا بیشتر از حد استاندارد انکر می شود.

نصب انکر مکانیکی هیلتی تئسط چکش و با عمق استاندارد

4 : استفاده از ابزار نصب مناسب

 • برای نصب صحیح انکر می بایست از ابزار نصب استاندارد با طول مشخص استفاده شود.
 • استفاده از میلگرد تراش خورده و یا ابزار نصب های ساخته شده در کارگاه باعث عدم نصب صحیح انکر و یا خروج گوه از انتهای آن خواهد شد.

نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی با ابزار نصب استاندارد هیلتی

5 : استفاده از ابزار نصب مناسب انکر

 • ابزار نصب انکر به سه صورت دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک می باشد.
 • در صورت استفاده از ابزار نصب های اتوماتیک، دریل ضربه ای بر روی حالت چکش باشد.

ابزار نصب انکر مکانیکی هیلتی

6 : نشانه های نصب صحیح انکر

 • در ابزار نصب دستی، نصب صحیح زمانی انجام می شود که علامت + بر روی لبه ی انکر بر اثر ضربه ی ابزار نصب، حک شود.
 • در صورت استفاده از ابزارهای نصب اتوماتیک مطابق شکل کنترل انجام شود.

نشانه های نصب صحیح انکر مکانیکی هیلتی

7 : نصب المان یا پلیت به همراه پیچ و واشر مناسب

 • پس از نصب صحیح انکر، در استفاده از پیچ با طول مناسب و بستن پیچ با گشتاور پیچشی استاندارد (مطابق با مشخصات انکر) اطمینان حاصل نمائید.

نصب المان یا پلیت به همراه پیچ و واشر مناسب