جشنواره عید تا عید شرکت مادوی

 

شرکت مادوی در نظر دارد به مناسبت اعیاد قربان و غدیر فروش ویژه ای برای دستگاه گردبر الماسه هیلتی (DD 160) و متعلقات آن داشته باشد.

مشاهده جزییات طرح 

برج میلاد

 

انکربولت ها و سیستم های ضد حریق هیلتی از جمه مواردی بودند که توسط شرکت مادوی و هیلتی در برج میلاد و مرکز همایش ها مورد استفاده قرار گرفت.

خدمات مهندسی، پیشنهادهای فنی، خدمات پس از فروش و آموزش کارگاهی استفاده از محصولات هیلتی بخشی از نقش شرکت مادوی در این پروژه می باشد.

سدها و نیروگاه ها

 

سدها و نیروگاه ها در زمره پروژه هایی می باشند که تیم مادوی در آن ها نقش فعالی را ایفا می نماید. پروژه هایی همچون سدها و نیروگاه های کارون، کرخه، گتوند و نیروگاه های دیگر همچون بوشهر، آبادان، دماوند و … محصولات و خدمات متعددی در این پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است.