بستن
تماس با ما
سبد خرید
ورود / ثبت نام
کتابخانه تخصصی


آموزش آنلاین راهکارهای مهندسی هیلتی

در حال ثبت نام : 


 

 

شماره 106- نوبت اول

همراه با اعطاي گواهينامه

 

شماره 106- مهار به بتن (سري سوم مباحث مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان - ويرايش 99)

کليات طراحي مقاومت برشي انکرها

 

13 اسفند 1399

ساعت 18 تا 20

مهلت ثبت نام تا ساعت 12 روز برگزاري

 

 

 

 

(شماره 106-مهار به بتن (سري سوم مباحث مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان - ويرايش 99 

 

اين وبينار دومين سري از وبينارهاي مربوط به مبحث مهار به بتن مربوط به ويرايش جديد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش سال 99 مي باشد که به مباحث مربوط به کاشت انکر و ضوابط آن مي پردازد. در اين وبينار در مورد کليات طراحي مقاومت برشي انکرها و گروه انکرها و بررسي دقيق هر کدام از ضرايب مي پردازيم.

 

 

 

 

 


(شماره 105-مهار به بتن (سري دوم مباحث مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان - ويرايش 99 

 

اين وبينار دومين سري از وبينارهاي مربوط به مبحث مهار به بتن مربوط به ويرايش جديد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش سال 99 مي باشد که به مباحث مربوط به کاشت انکر و ضوابط آن مي پردازد. در اين وبينار در مورد کليات طراحي مقاومت کششي انکرها و گروه انکرها و بررسي دقيق هر کدام از ضرايب مي پردازيم.

 

 

 

 

 


(شماره 104- مهار به بتن (سري اول مباحث مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان - ويرايش 99 

 

اين وبينار اولين سري از وبينارهاي مربوط به مبحث مهار به بتن مربوط به ويرايش جديد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش سال 99 مي باشد که به مباحث مربوط به کاشت انکر و ضوابط آن مي پردازد. در اين وبينار در مورد کليات طراحي و حدود استفاده از اين فصل بيشتر صحبت خواهيم کرد و تمامي نکات به صورت دقيق بررسي خواهد شد.

 

 

 

 

 


 

شماره 101 - انکرهاي پس کاشته در بتن چيست؟

 

در مرحله اول براي اين وبينار مطالبي رو در خصوص انواع انکرها براتون آماده کرديم. اينکه انکرهاي پس کاشته در بتن و يا اصطلاحاً انکرهاي Post-installed چيست؟ در مورد کاربردهاي عمده ي انکرها در صنعت ساختمان صحبت مي کنيم و اينکه چقدر دونستن اين کاربردها براي مهندسين طراح مهمه. مقايسه بين انکرهاي شيميايي و مکانيکي و مکانيزم هاي عملکردي انکرها رو با هم مرور مي کنيم. حساسيت هاي موجود در نصب هر کدام و در آخر انواع گسيختگي هاي تئوري انکر رو بررسي مي کنيم و ...

 

 

 


 

شماره 102- تئوري کاشت آرماتور چيست و چه تفاوتي با تئوري انکر دارد؟ 

 

در اين جلسه در مورد تئوري ديگري به نام تئوري کاشت آرماتور صحبت خواهيم کرد. اين تئوري عموماً در آرماتورهايي که با هدف اتصال دو قطعه ي بتني به يکديگر ( اتصال ريشه ديوار بتني، اتصال ستون بتني به فونداسيون، تقويت ديوار برشي و ستون بتني از طريق افزايش ابعاد مقطع و ...) کاشته مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد. يکي از مسايلي که هميشه به چشم مي خورد درک نادرست از استفاده تئوري هاي انکر و کاشت آرماتور در کاربردهاي مختلف است که در اين جلسه در اين مورد صحبت مي کنيم. 

 

 

 


 

شماره 103- ترک خوردگي بتن در کاشت آرماتور و انکر چه اثري دارد؟ 

 

در اين وبينار در مورد اثر ترک خوردگي بتن در کاشت آرماتور و انکرهاي پس کاشته صحبت مي کنيم. اينکه ترکها در بتن چگونه ايجاد ميشوند و چه عواملي در ايجاد ترک ها تأثير گذارند. در ادامه در مورد اثرات ترک خوردگي بتن در انکرها و کاشت آرماتور صحبت مي کنيم. در بخش بعد به سراغ تعاريف آيين نامه اي مي رويم و اينکه از نظر آيين نامه ACI ترک ها چگونه دسته بندي مي شوند و ترک خوردگي در کاهش مقاومت چه تأثيري دارد و در انتها در مورد انکرهاي مقاوم در بتن ترک خورده بيشتر صحبت مي کنيم.