تماس با ما
ورود / ثبت نام (به زودی)
سبد خرید ( به زودی )
کتابخانه تخصصی


سازه و عمران

جهت ارتباط با خدمات مشتریان با شماره ی زیر در تماس باشید :

021-81721

مهندسی انکر

 

انجام تغییرات در سازه اصلی ساختمان نیازمند را هحل مهندسی قابل دفاع م یباشد. تیم مهندسی فروش ما آماده بازدید از کارگاه و ارائه پیشنهادهاي فنی جهت کاشت میلگردهاي جدید و نصب انواع پلیتهاي الحاقی به سازه بتنی بوسیله انواع انکربولت ها میباشد.

 

 

ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ

 

 ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻧﻔﺮات اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ و در ﺻـﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴـﺖ ﮐﺸـﺶ  اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.ﺗﺴــﺖ ﮐﺸـــﺶ  ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اتصال و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

تکنولوژي جدید سوراخکاري و کاشت

 

مته هاي توخالی و جاروبرقی هیلتی همزمان کارسوراخکاري و تمیزکاري را انجام م یدهند.

روش جدید به شما امکان می دهد بلافاصله بعد ازسورا خکاري و بدون نیاز به تمیز کاري سوراخ، اقدام به تزریق چسب و کاشت آرماتور نمایید.

محصول HY 200 به همراه راد ویژه HIT-Z تنها انکر شیمیایی است که بصورت مکانیکی عمل کرده و بدون نیاز به عملیات تمیزکاري بهترین عملکرد را خواهد داشت.

 

برای  دانلود نرم افزار  Profis Installation کلیک کنید.

برای  دانلود نرم افزار Profis Rebar کلیک کنید.

برای  دانلود نرم افزار   Profis Anchor کلیک کنید.

هیلتی برای افراد حرفه ای در ساخت و ساز در سراسر جهان ، تکنولوژی های پیشرو ابداع می نماید. محصولات ، سیستم ها و خدمات هیلتی راه حل های مبتکرانه ای با ارزش افزوده فراوان به مشتریان ساختمانی و صنایع تعمیر و نگهداری ارائه می کند. دفاتر مرکزی گروه هیلتی در لیختن اشتاین است.
Copyright©2016 Madavi Co. All rights reserved
کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت مادوي مي باشد


مطالب و اطلاعات این وبسایت توسط صاحب آن، شرکت مادوی، نماینده انحصاری هیلتی در ایران، فقط به منظور اطلاع رسانی مدیریت می شود. به همین دلیل شرکت هیلتی مسئولیتی در قبال اطلاعات، محصولات، یا تصاویر داخل این وبسایت ندارد و مسئولیت کلیه مطالب به عهده شرکت مادوی می باشد. همچنین تضمین دقت‏، اعتبار و کامل بودن اطلاعات بر عهده شرکت هیلتی نمی باشد.